Dzīvojamās ēkas

2019

"Lieldzintari" daudzdzīvokļu ēku jaunbūve

2020

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve

2020

Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve

2020

Vēsturiskas ēkas vienkāršotā atjaunošana