Līvu laukuma attīstības vīzija

Līvu laukums, Rīga, Latvija

Vīzija
2015