Publiskās ēkas

"MAN" autoserviss un klientu centrs

2017

Viesnīca "LOOP"

2019

"Smartlynx" biroja ēkas piebūve

2017

Bērnudārza skice

2019

"Dauga" attīstības vīzija

2017

Līvu laukuma attīstības vīzija

2015