Vēsturiskas ēkas piebūve Jūrmalā

Jūrmala, Latvija

897 m2

MBP
2020